Welkom op Uitvaart-Leiden

Palliatieve zorg

Als iemand van zijn of haar behandelend arts te horen krijgt dat hij of zij niet meer beter kan worden dan zal de zorg veranderen. De zorg was er tot voorheen op gericht om de patiënt beter te maken, maar als dat niet meer kan dan zal de zorg zich er op gaan richten om iemand een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kunnen bieden. Deze zorg in de laatste levensfase wordt palliatieve zorg genoemd. Er wordt ook wel gesproken van totale zorg omdat het niet alleen medische zorg is, maar ook geestelijke zorg. Palliatieve zorg is er ook voor de directe naasten van de patiënt want ook zij worden zwaar getroffen door de ziekte van hun dierbare.

Palliatieve zorg kan ook bestaan uit hulp in het huishouden. Welke zorg iemand krijgt heeft te maken met het ziektebeeld en het stadium van de ziekte. Het kan ook zijn dat iemand heel veel zorg kan krijgen van zijn of haar dierbaren. Deze zorg wordt ook wel mantelzorg genoemd.

De World Health Organization (WHO) heeft in 2002 een nieuwe definitie geformuleerd voor palliatieve zorg. Deze definitie omschrijft heel duidelijk wat palliatieve zorg is.

Definitie palliatieve zorg (WHO)
‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’

De hele definitie is na te lezen (in het Engels) op de website van de WHO.

Wie bieden palliatieve zorg in Leiden

Er zijn diverse organisaties die palliatieve zorg aanbieden in Leiden. Het gaat daarbij om zowel commerciële organisaties als organisaties die vrijwilligers inzetten om mensen te ondersteunen. Mensen hebben vaak verschillende soorten zorg nodig die geleverd kan worden door mensen van verschillende organisaties. Het is niet altijd heel eenvoudig om zelf precies in kaart te brengen welke hulp nodig is.

De eigen huisarts

De meeste mensen hebben een lange relatie opgebouwd met hun huisarts. Het kan daarom erg vertrouwd voelen om in deze moeilijke levensfase geholpen te worden door de eigen huisarts. De huisarts weet precies welke hulp er nodig is en de huisarts weet welke instanties in Leiden het meest geschikt zijn. Om in aanmerking te komen voor palliatieve zorg moet iemand beschikken over de zogenaamde indicatiestelling van het CIZ. De huisarts kan helpen om deze indicatiestelling aan te vragen.

Leids universitair Medisch Centrum

Als iemand onder behandeling is in het Leids Universitair Medisch Centrum kan de afdeling waar iemand wordt verpleegd helpen om de palliatieve zorg te organiseren. Vaak worden mensen ontslagen uit het ziekenhuis als ze niet meer te behandelen zijn. In dat geval moet er gezorgd worden dat de noodzakelijke zorg thuis geleverd kan worden. Men kan voor hulp en vragen contact opnemen met het transferbureau van het Leids Universitair Medisch Centrum.
Telefoon: 071 - 526 34 31
E-mail: transfer@lumc.nl
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot en met 16.30 uur.

Vrijwilligers

Al meer dan 25 jaar biedt de Stichting Terminale Thuiszorg door Vrijwilligers Leiden e.o. hulp aan mensen in hun laatste levensfase. De vrijwilligers van de stichting hebben ervaring met de hulp aan mensen in hun laatste levensfase en ze hebben scholing gehad om mensen goed te kunnen helpen. De vrijwilligers leveren ondersteunende hulp als aanvulling op de zorg van mantelzorgers of de thuiszorg.

Hulp van de vrijwilligers kan worden aangevraagd door de patiënt maar ook door de directe nabestaanden. Na de aanvraag komt een coördinator langs om met de cliënt en de naasten te overleggen welke hulp nodig is en welke rol de vrijwilligers daarin kunnen spelen. Bel voor aanmelding met telefoonnummer 06-51002071 of via e-mail terminalethuiszorg@gmail.com.


Terminale thuiszorg

Er zijn verschillende organisaties in Leiden waar een team van professionals klaar staat om mensen te verzorgen in hun laatste levensfase. In overleg met de huisarts wordt een zorgplan gemaakt en wordt de noodzakelijke zorg geregeld.

Hospice Leiden

Als mensen hun laatste levensfase niet thuis kunnen of willen doorbrengen dan kan men gebruik maken van de faciliteiten van een hospice. In een hospice krijgt de gast een eigen kamer met diverse voorzieningen. Vaak wordt er veel aan gedaan om een thuisgevoel te kunnen bieden in het hospice. In het hospice zijn 24-uur per dag mensen aanwezig die hulp kunnen bieden. Meestal wordt er met de huisarts overlegd over welke zorg nodig is.

In Leiden kan men terecht in drie hospices:

Issoria Hospice & Thuis
Burggravenlaan 11
2313 HM LEIDEN
Tel. 071-5142275
E-mail:info@issoria.nl
website van Hospice Issoria

Hospice Xenia
Hospice Xenia biedt palliatieve zorg aan jong volwassenen (16 tot 35 jaar).
Kloosterpoort 4
2312 EM Leiden
Tel: 071-5135454
E-mail: info@xenialeiden.nl
website van Hospice Xenia

De Mare
Hazenboslaan 38
2341 SC Oegstgeest
Telefoon 071 516 25 60
E-mail: info@marente.nl
website van De Mare

Overlijden in regio Leiden melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206