Welkom op Uitvaart-Leiden

Uitvaartverzekering

Het is mogelijk om je te verzekeren voor je toekomstige uitvaart. Daardoor weet men zeker dat de nabestaanden na overlijden niet blijven zitten met een hoge rekening voor de uitvaart. Er zijn diverse uitvaartverzekeraars die verschillende pakketten aanbieden. In grote lijnen kan er gekozen worden tussen een natura verzekering en een kapitaal verzekering.

Natura verzekering


Bij een natura verzekering wil de uitvaartverzekeraar de uitvaart doorgaans het liefst zelf verzorgen. Deze uitvaartverzekeraars hebben eigen uitvaartbedrijven die uitvaarten verzorgen. De nabestaanden kunnen er voor kiezen om de uitvaart alsnog door een andere uitvaartondernemer te laten verzorgen. Maar men moet er dan wel rekening mee houden dat de verzekeraar waarschijnlijk een lager bedrag zal uitkeren dan de waarde van de uitvaart die staat beschreven in de polis. Dat komt omdat de verzekeraar door de grote van de organisatie inkoopvoordeel heeft.

Als nabestaanden kiezen voor een andere uitvaartverzorger is het verstandig om eerst even te bellen met de verzekeraar om te vragen welk bedrag er uitgekeerd zal worden. Dit bedrag kan men dan eventueel voorleggen aan de uitvaartverzorger van keuze.

Kapitaal verzekering

Bij een kapitaal verzekering is iemand verzekerd voor een in de polis overeengekomen bedrag waarmee men de uitvaart kan betalen. Het maakt niet uit wie de uitvaart zal verzorgen. Het is verstandig voor nabestaanden om altijd eerst contact op te nemen met de verzekeraar om te vragen naar de hoogte van het uit te keren bedrag en de voorwaarden voor het uitkeren van het geld.

Kijk voor uitgebreidere informatie en alle regels/voorwaarden die horen bij uitvaartverzekeringen op www.uitvaartverzekering.net.

Uitvaartverzekeringsregister

Uitvaartverzekeringsregister.nl voorkomt ‘vergeten’ uitvaartpolissen

Het komt maar al te vaak voor. Een (ver) familielid overlijdt, en als nabestaande weet je eigenlijk niet of de overledene een uitvaartverzekering had. Als je dan ook geen verzekeringspapieren kan vinden, wordt het heel moeilijk om te achterhalen of en waar iemand verzekerd is.

Sinds december 2015 is er een site waar iedereen kan vastleggen of en waar men een uitvaartverzekering heeft: http://www.uitvaartverzekeringsregister.nl

Op de site kan iedereen vastleggen of men wel of geen uitvaartverzekering heeft. En zo ja, bij welke maatschappij. Vergelijk het met het donorregister. Ook als je vast laat leggen dat je geen verzekering hebt, biedt dat nabestaanden duidelijkheid.

Door te zoeken op het Burger Service Nummer (BSN) en geboortedatum van de overledene kunnen nabestaanden later eenvoudig opvragen of er voor hun dierbare overledene wellicht ooit een uitvaartpolis is afgesloten. Zo wordt voorkomen dat iemand jarenlang heeft betaald voor zijn uitvaartverzekering maar dat de polis nooit wordt uitgekeerd omdat de nabestaanden er niet van op de hoogte waren.

Overlijden in regio Leiden melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206